قوانین و مقررات

 

شرايط و ضوابط استفاده از خدمات مرکز تخصصی دامنه

از آنجا که استفاده از خدمات این وبگاه منوط به پذیرش و رعایت شرایط مذکور در این توافقنامه می باشد، لذا ارسال فرم سفارش و خرید هرگونه محصول از وبگاه دامنه به منزله مطالعه كامل این قرارداد و مورد تایید بودن تمامی موارد فوق از سوی مشتری می باشد.

وبگاه دامنه این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان موارد این توافق نامه را تغییر دهد و کاربران موظف هستند هنگام هر سفارش این توافق نامه را مطالعه نمایند.

خریدار: شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که در سامانه ثبت نام وبگاه دامنه و یا در قرارداد فیمابین مشخصات وی به عنوان خریدار ثبت می گردد. 
تبصره : چنانچه شخصی به جز شخص خریدار نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام نموده باشد در آن صورت وبگاه دامنه تعهدی در قبال پرداخت کننده هزینه ها نداشته و صرفاً شخص خریدار (شخص حقیقی یا حقوقی ثبت شده در فرم ثبت نام هنگام سفارش و یا خرید محصول و یا سرویس) را به عنوان طرف قرارداد تلقی خواهد کرد.

سرویس: سرویس های مورد تعهد وبگاه دامنه صرفاً مواردی هستند که در فرم خرید خدمات به صراحت قید گردیده است. ( موارد قید شده تصریحی هستند نه تمثیلی )

تعلیق: قطع موقت و یا دائم سرویس به دلیل عدم رعایت شرایط و ضوابط وبگاه دامنه. 
تبصره: مبالغ پرداختی مشترک جهت استفاده از سرویس در زمان تعلیق قابل استرداد نمی باشند.


توافقنامه استفاده از خدمات ثبت دامنه

 

۱. از آنجاییکه دامنه‌ها تماماً با مشخصات مشتری ثبت شده و مالکیت دامنه در اختیار مشتریست لذا مسئولیت نگهداری از دامنه نیز به عهده مشتری می‌باشد و در صورت سوء استفاده یا انتقال دامنه شرکت هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

۲. مسئولیت انتخاب نام دامنه با مشتری است و پس از ثبت دامنه به هیچ عنوان امکان تغییر نام و یا لغو دامنه وجود ندارد.

۳. وبگاه دامنه متعهد می شود كه در قبال دریافت مبلغ تعیین شده، دامنه معرفی شده را به سفارش متقاضی به ثبت برساند و یا در صورت عدم امکان ثبت توسط وبگاه دامنه به هر دلیلی مبلغ دریافتی را به متقاضی عودت نماید.

۴. عودت مبلغ پرداختی از جانب مشتری، پس از سفارش و ثبت دامین، به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

۵. مسئولیت انتخاب نام مناسب برای دامنه بر عهده متقاضی است. هرگونه پیامد ناشی از انتخاب نامهای نامناسب، از قبیل تداخل نامهای انتخاب شده با نام سایر شركتها و موسسات و نیز نامهای غیر اخلاقی و غیر قانونی بر عهده متقاضی است. وبگاه دامنه همچنین پس از ثبت دامنه برای متقاضی، هیچگونه مسئولیتی در قبال نحوه استفاده متقاضی از آن دامنه را نخواهد داشت.

۶. خواهشمند است نام دامنه را عاری از هرگونه اشتباه درج فرمایید، زیرا نام دامنه ها پس از ثبت غیر قابل تغییر می باشند.

۷. در صورتیکه حداقل ۱۰ روز قبل از انقضای دامین توسط متقاضی اقدامی در جهت تمدید دامین صورت نپذیرد، وبگاه دامنه هیچ گونه مسئولیتی را در قبال تمدید آن نخواهد پذیرفت.

۸. مالکیت هر دامین طبق قوانین بین المللی متعلق به سفارش دهنده آن می باشد. لذا هر شخصی که یک دامین را زودتر سفارش دهد و هزینه آن را واریز نماید مالک دامین به ثبت رسیده خواهد بود.

 

جهت درخواست دامنه مورد نظر با آدرس : info@psdomains.ir  یا با شماره 09383905726  تماس حاصل فرمایید.
GO Back
 

berandisho

rondisho