لیست دامنه های موجود قابل واکذاری صنعت انرژی خورشیدی

ردیف

نام دامنه

عنوان اصلی لاتین

عنوان اصلی فارسی

صاحب امتیاز

ملاحظات

1

isedc.ir Iran solar energy development company شرکت توسعه انرژی خورشیدی ایران

psd

ندارد

2

osed.ir

Ofogh Solar Energy Developmeent

توسعه انرژی خورشیدی افق

psd ندارد

3

osep.ir

Ofogh Solar Energy Production

تولید انرژی خورشیدی افق

psd ندارد

4

      psd ندارد
جهت درخواست دامنه مورد نظر با آدرس : info@psdomains.ir  یا با شماره 09383905726  تماس حاصل فرمایید.
GO Back
 

berandisho

rondish