لیست دامنه های موجود قابل واکذاری مسکن و املاک

ردیف

نام دامنه

عنوان اصلی لاتین

عنوان اصلی فارسی

صاحب امتیاز

ملاحظات

1

aryamasckan.ir

aryamasckan.ir

آریا مسکن

psd

ندارد

2

amlakyara.ir

amlakyara.ir

املاک یارا

psd ندارد

3

ad-amlak.ir ad-amlak.ir پذیرش آگهی املاک psd ندارد

4

         
جهت درخواست دامنه مورد نظر با آدرس : info@psdomains.ir  یا با شماره 09383905726  تماس حاصل فرمایید.
GO Back

icth

berandisho

rondisho