لیست دامنه های موجود قابل واکذاری حمل و نقی

ردیف

نام دامنه

عنوان اصلی لاتین

عنوان اصلی فارسی

صاحب امتیاز

ملاحظات

1

barpyk.ir barpyk.ir بار پیک(پیک حمل بار درون شهری)

psd

ندارد

2

pykbar.ir

pykbar.ir

پیک بار(پیک حمل بار درون شهری)

psd ندارد

3

ersale.ir

ersale.ir

ارسال - پیک

psd ندارد

4

hamlbaar.ir

hamlbaar.ir

حمل بار(سامانه آنلاین حمل و نقل شهری و  بین شهری)

psd ندارد
جهت درخواست دامنه مورد نظر با آدرس : info@psdomains.ir  یا با شماره 09383905726  تماس حاصل فرمایید.
GO Back
 

berandisho

rondish